Alıştırmalar

1) Aşağıdaki boşluklara verilen notalara göre uygun akorları ve çevimlerini yazınız.