ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki notaların üstüne belirtilen aralıklara göre notaları yazınız.

Majör Aralıklar

Minör Aralıklar