Bazı Ritim Kalıpları

Sık sık karşılaşılan ritim kalıp örnekleri aşağıda gösterilmiştir:

Örnek 1:

Örnek 2:

Örnek 3:

Örnek 4:

Örnek 5:

Örnek 6:

Üçlemede bir vuruş, eşit üç parçaya bölünür.

Örnek 7:

Beşlemede bir vuruş, eşit beş parçaya bölünür.