Kulak Eğitimi Çalışması

Aşağıda Do majör üzerinden verilen aralıkları çalışınız.