Alıştırma

Aşağıdaki arızaların işaret ettiği tonları yazınız.