BONA ALIŞTIRMALARI

Aşağıdaki alıştırmalardaki notaları, notaların seslerini vermeden sadece adlarıyla ve süreleriyle okuyunuz. Bona çalışmasını yaparken kolumuzun her bir hareketi bir dörtlük notaya karşılık gelmektedir. Sağ kolunuzu, ok işaretleri yönünde hareket ettiriniz. Böylelikle ölçüleri takip etmeniz kolaylaşacaktır. Alıştırmanın metronom1 değeri 50'dir. Metronomunuzdaki her ses, bir vuruşa karşılık gelmektedir.

1) Metronom, müzikte tempoyu (müziğin hızı) ayarlamak için 1812'de icat edilmiş bir araçtır. Temel Müzik Eğitimine Giriş metodunu çalışan herkesin bir metronom edinmesi gerekmektedir.