Birbirlerine Eğilimli Notalar (3)

Aşağıdaki birbirlerine eğilimli notaları çalışınız:

Şimdi “Fa-Me” ve “Le-Sol” aralıklarını çalışacağız. Herhangi bir majör gamın 3., 6. ve 7. seslerini yarım ses pesleştirdiğimizde Aeolian modunu elde ediyoruz. Bu mod “doğal minör gamı” olarak da adlandırılır. Aşağıdaki Do Aeolian modunu çalışınız: